ORLÍK - KOMPRESORY - trafostanice

 Rekonstrukce rozvodny VN/NN 1600 kVA
 Demontáž stávající trafostanice  
 Dodávka a montáž nové trafostanice  
   
   
   
   
   
   
   
Zpět